Podudarnost figura. Trougao – Zadaci

Видео

  1. Dokaži da su dva trougla podudarna ako je a=a1, b=b1, hb=hb1.
  2. Dokaži da su dva trougla podudarna ako je c=c1, tc=tc1, hc=hc1.
  3.  Iz temena A trougla ABC konstruisane su normale na simetrale spoljašnjih uglova u temenima B i C. Ove normale seku pravu BC u tačkama M i N. Dokazati da je MN = AB + BC + CA. 
  4. Dokazati da je medijana (težišna duž), konstruisana iz jednog temena trougla jednako udaljena od ostala dva temena tog trougla.

 

 

 

Advertisements

Račun mešanja

Видео

U kom odnosu treba pomešati vodu temperature 40°C i temperature 25°C da bi se dobila voda temperature 30°C?

U kom odnosu treba pomešati 4 vrste kafe po ceni od 16, 20, 22 i 25 dinara po kilogramu da bi se dobila kafa po ceni od 21 dinar po kilogramu?

Наставите са читањем

Račun podele

Видео

Broj 86 podeli u razmeri  5/6 : 3/4 : 2.

 

Iznos od 1235 dinara podeliti između osoba А, B, C i D tako da se delovi što ih dobijaju С i А odnose kao 5:2, delovi što ih dobijaju В i D odnose kao 1:3, а delovi što ih dobijaju А i D odnose kao 3:4. Koliko dinara svaka osoba dobija?

Наставите са читањем

Proporcionalnost – Zadaci – Veza više veličina od kojih su neke direktno, a neke obrnuto srazmerne

Видео

Kroz zadatak

Koliko časova dnevno treba da rade 16 radnika da bi za 15 dana iskopali 3600 tona uglja, ako 24 radnika za 12 dana rada radeći 7 sati dnevno iskopaju 3780 tona.

upoznaćemo se sa dva načina rešavanja ovakvog tipa zadataka.

I način

II način – ukupan broj radnih sati Наставите са читањем